من سارا هدایت یک تیم استارت آپی رو میکنم به اسم "وینک"، چندین ساله با نوشتن خودمو آروم میکنم اما یکساله که فهمیدم با نوشتن راحت‌تر حرفای دلمو میزنم، پس مینویسم که حرف بزنم :) winkapp.ir