متولد۱۳۶۶. روزنامه‌نگار پژوهشی و حقوق و علوم سیاسی خوانده‌ام. امید که نوشته هایم طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی که نمی توانند بگویند یا فریادشان بی صداست باشد


تعیین میزان هزینه های کمرشکن در لابراتوار عمر مسیح

تعیین میزان هزینه های کمرشکن در لابراتوار عمر مسیح
ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻی ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی کمرشکن در لابراتوار طبی عمر مسیح در مکروریان چهار...

به خبرنگار خلاق رای بدهید

به خبرنگار خلاق رای بدهید
نامزد خبرنگار خلصدای امریکا برای بخش خبرنگار خلاق از خبرنگاران در افغا...

ارزيابى و نتيجه گيرى نخستين كنفرانس ملى خبرنگاران تحقيقى افغانستان

ارزيابى و نتيجه گيرى نخستين كنفرانس ملى خبرنگاران تحقيقى افغانستان
نشست ارزيابى و نتيجه گيرى نخستين كنفرانس ملى خبرنگاران تحقيقى افغانستا...

سرنوشت «اجتماع آینده» در میانۀ تجاوز جنسی و وساطت‌های قومی

سرنوشت «اجتماع آینده» در میانۀ تجاوز جنسی و وساطت‌های قومی
کودک قربانی آزار و اذیت جنسی کودکان و سوءاستفاده از آن‌ها در ولایت‌های...

بغلان؛ غصب هزاران جریب زمین دولتی

بغلان؛ غصب هزاران جریب زمین دولتی
غلام نظرشماری از شهروندان و ساکنان مناطق کلان‌گذر ولسوالی دوشی و پلخمر...

جامعۀ متعادل نتیجۀ تساهل و مدارا

جامعۀ متعادل نتیجۀ تساهل و مدارا
اشتراک کنندگان در تالار دانشکدۀ زبان چینایی، دانشگاه کابل

ماهانه ۲۰۰ دالر برای افشانشدن فیلم تجاوزم ‌پرداخته شد

ماهانه ۲۰۰ دالر برای افشانشدن فیلم تجاوزم ‌پرداخته شد
کریم (نام مستعار) پسربچۀ 13 سالهپدرم با یکی از نهادهای خارجی کار می‌کر...

آن لکه‌های خون حرمتم را شکست

آن لکه‌های خون حرمتم را شکست
لیلا (نام مستعار) مادرم همیشه به دیگران می‌گفت: «لیلا (نام مستعار) دخت...

جست‌وجو سیاست سفارت ـ فساد، خویش‌خوری و قانون‌شکنی ـ افغانستان در آمریکا

جست‌وجو   سیاست سفارت ـ فساد، خویش‌خوری و قانون‌شکنی ـ افغانستان در آمریکا
ساختمان سفارت افغان درامریکا دامنۀ فساد مالی و اداری در افغانستان آن‌ق...

سید انعام صالحی

سید انعام صالحی
سیدانعام صالحی، روزنامه‌نگار پژوهشی در سرطان سال ۱۳۶۶ خورشیدی در ولایت...