داستان‌نویس تمام‌وقت، تجربه‌نویس (UX writer)، تبلیغ‌نویس (کپی‌رایتر) پاره‌وقت | نوشته‌های دیگرم در: Https://hmotahari.com


پست‌های حسام الدین مطهری در

انتشارات کتابخوانی