دبیره های ایرانی - هام دبیره - بخش هفتم

در نوشته های پیشین درباره دبیره های ایرانی - هام دبیره، نشانه های هام دبیره ساسانی را گفتیم و چندین نمونه واژه امروزی را با آن نوشیم (و نه پهلوی ساسانی یا پارسیگ یا پارسی میانه) و همچنین دگرگونی از به هم چسبیدن نشانِ واک های متفاوت را در بخش های جدا از هم گفتیم و همچنین گفتیم که برخی از واک ها از سمت چپ شان به هیچ واک دیگری نمی چسبند. اگر نشان های هام دبیره را فراموش کردید یا نمی دانید، باید نوشته نخستین از هام دبیره را بخوانید.

دبیره های ایرانی - هام دبیره - بخش دوم

دبیره های ایرانی - هام دبیره - بخش سوم

دبیره های ایرانی - هام دبیره - بخش چهارم

دبیره های ایرانی - هام دبیره - بخش پنجم

دبیره های ایرانی - هام دبیره - بخش ششم

دگرگونی نشانِ واک ش پیش از نشانِ واک های آ - اَ - خ - هـ در هام دبیره

نگاره زیر چگونگی به هم چسبیدن نشان های واک های ش و آ - اَ - خ - هـ در هام دبیره را نشان می دهد

دگرگونی ش پیش از آ - اَ - خ - هـ در هام دبیره
دگرگونی ش پیش از آ - اَ - خ - هـ در هام دبیره

اره زیر واژه شاه را در هام دبیره نشان می دهد. دگرگونی نشان ش، زمانی که پیش از واک های آ - اّ - خ - هـ بیاد، در بالا گفته شد و همچنین در نوشته بخش چهارم هام دبیره، دگرگونی به هم چسبیدن واک های آ - اّ - خ - هـ نیز گفته شده است. پس با خواندن این نوشته و بخش چهارم می توانید نگاره زیر را بفهمید. همچنین در زیر می بینید که ویرگول زیر ه پایان شاه نوشته شده است ولی در نوشته های پهلوی بایدی بر گذاشتن ویرگول برای نشان داده ه نیست.

واژه شاه در پارسیگ
واژه شاه در پارسیگ

دگرونی نشانِ واک ش پیش از نشانِ واک ت در هام دبیره

نگاره زیر چگونگی به هم چسبیدن نشان های واک های ش و ت در هام دبیره را نشان می دهد.

دگرگونی ش پیش از ت در هام دبیره
دگرگونی ش پیش از ت در هام دبیره

نگاره زیر واژه ایران شَتْر را در هام دبیره نشان می دهد. دگرگونی نشان ش، زمانی که پیش از واک ت بیاد، در بالا گفته شد و همچنین در نوشته بخش پنجم هام دبیره، همچنین در زیر می بینید که دو نقطه زیر ی نوشته شده است ولی در نوشته های پهلوی بایدی بر گذاشتن دو نقطه برای نشان داده ی نیست.

واژه ایران شهر در پارسیگ
واژه ایران شهر در پارسیگ
واژه ش در هام دبیره، زمانی که پیش از چ بیاید، دگرگونی در هر دو نشان واک های ش و چ پدید می اید که در نوشته ای جدا خواهم گفت. همچنین در نگار بالا نشان ر باید از ت کمی جدا باشد، ولی فونتی که به کار برده ام کمی ایراد دارد.

همچنین می توانید تا اندازه ای در باره دبیره دیگر زمان ساسانیان، به نام گشته دبیره نیز از پیوند زیر بخوانید.

ستون های بیشاپور ساسانی و گشته دبیره

اگر این نوشته نامفهوم و گنگ و سخت و پیچیده بود، بَر من ببخشید چون من نه زبان شناسم و نه پهلوی خوان و نه می خواهم و نه می توانم پهلوی خوانی را یاد دهم چون کار من نیست، تنها می خواهم چیزی هایی را که آموخته ام با شما همرسانی کنم (به اشتراک می گذارم) تا انگیزه ای باشد برای شما تا به گفتار و سخن و هنر نیاکانمان آشنا شوید و آن را به دیگران نیز بگویید.

اگر می خواهید بدون گنگی پهلوی خوانی را بیاموزید، پیش نهاد می کنم آموزش های استاد فریدون جنیدی و نَسک ایشان را بخوانید زیرا هر آنچه گفتم از (فیلم ها و نَسک) ایشان بود. نَسک های دیگری نیز در بازار برای فروش است.

بارگیری «نامه پهلوانی» فریدون جنیدی

کانال یوتیوب: فیلم های آموزش پهلوی خوانی فریدون جنیدی - تارنمای: بنیاد نیشابور

زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» چاپ شد

پهلوی آسان: آموزش زبان فارسی میانه ساسانی - نشر اساطیر