ویرگول
ورودثبت نام

تاریخ ایران

شروع نوشتن
پست‌ها: ۳۱۴.نویسندگان: ۱۱۰
جدیدترین‌ها
مصطفی ارشد·
۴ روز پیش

" تعزیه؛ آیا هنوز هم ممنوع است؟"

در دل تاریخ ایران، روزگاری بوده است که تعزیه‌خوانی، این هنر آیینی و نمایشی که ریشه در فرهنگ و اعتقادات مردم داشت، در سایه‌ی ممنوعیت و محدود…
" تعزیه؛ آیا هنوز هم ممنوع است؟"
تاریخخواندن ۲ دقیقه
۶
۰