۵ نقل قول درباره مدیریت زمان که باید بخوانید

نقل قول‌هایی که در ادامه آمده است از جیم ران است. جیم ران یکی از اولین...