ویرگول
ورودثبت نام

خودرو ملی

شروع نوشتن
پست‌ها: ۴.نویسندگان: ۴
جدیدترین‌ها
فرامرز انتظاریدرمعلم روستا·
۱ ماه پیش

122. خودرو ملی

این بار تصمیم گرفتم در رفت و آمدم طرحی نو در اندازم. همیشه از تهران با قطار شب رو راه می افتادم و صبح زود می رسیدم گرگان. در ضلع غربی میدان…
122. خودرو ملی
داستانخواندن ۱۵ دقیقه
۱۱
۵