فکولته دانشکده شد، سیب زمینی پوتیتو!

فکولته دانشکده شد، سیب زمینی پوتیتو!
آن زمان دکتر عباس اقبال نوشت: «چه کسی باور می‌کند به جای فکولته و یونی...