ویرگول
ورودثبت نام

ویراستاری

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱۰۰.نویسندگان: ۵۴
جدیدترین‌ها
نشریۀ دانشجویی «دردانشکده»·
۶ روز پیش

تو پسِ پرده چه دانی؟

یادداشت | نویسنده: محمد بابازاده، طراح: سنا نجفی
تو پسِ پرده چه دانی؟
نویسندگیخواندن ۳ دقیقه
۱۲
۰