گوشت گاو بهتر است یا گوشت گوسفند؟

گوشت گاو بهتر است یا گوشت گوسفند؟
گوشت گاو و گوشت گوسفند پرطرفدارترین گوشت های قرمز هستند. امّا سوال این...