مطالب دسته‌‌بندی

تحصیلی و آموزشی

تعداد کل نوشته‌ها: ۱۶۷

برنامه های آموزشی این هفته آبان ماه

این هفته پنجشنبه دو برنامه آموزشی داریم، اولی وبیناری هست که برای مشتر...

یادگیری با کمترین هزینه

یادگیری با کمترین هزینه
من جزو تعداد کثیری از دانشجویان بیکار این مملکت هستم که دستم تو جیب خو...

سختی های تدریس در دانشگاه 4

سختی های تدریس در دانشگاه 4
قسمت های اول و دوم و سوم این نوشته را می توانید به ترتیب در اینجا و