ویرگول
ورودثبت نام

سفر

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱۰۵۶۹.نویسندگان: ۳۹۱۶
جدیدترین‌ها
نعیم نوشت·
۱ ساعت پیش

مهاجرت

رفتن سخته دل کندن سخته همه زندگی رو تو‌ دو‌تا چمدون ۲۳ کیلیویی جا دادن سخته رها کردن کتابهایی که با عشق خریدی، خونه ای که با سلیقه خودت و ب…
مهاجرت
سفرخواندن ۴ دقیقه
۰
۰