ورودی های جدید دانشگاه

پرونده ویژه ورودی ها، سی امین شماره نشریه آرمان شهر، تلاشی است برای آگاهی سازی دانشجویانی که در مهرماه سال 1398 به دانشگاه وارد شده اند. در این شماره سعی شده است تا تعریفی متفاوت از دانشگاه و کسی که در آن حضور دارد یعنی دانشجو بشود. دانشگاه از آن معنای پوسیده شده اش کنده شود و در بستری از یک زیست جمعی به تصویر کشانده شود.

بی تفاوتی و فرگرایی شاید بارزترین ویژگی دانشجویانی باشد که در سال های اخیر به دانشگاه وارد می شود. اکنون که دانشگاه به بنگاهی برای تولید علم بدل شده است و بخش عمده ای از سیاست ها گذاری ها در حوزه آموزش عمومی و آموزش عالی بر حول پولی سازی و کالایی سازی علم می چرخد، این وضعیت می تواند در سال های بعدی، تشدید هم بشود. مجموعه این رویکرد ها سبب شده است که حتی در درون دانشگاه ها هم شکاف های طبقاتی نیز شروع به بروز کند. دانشگاه که زمانی، مکانی برای حضور بی طبقاتی افراد در کنار هم بود، اکنون به جایی تبدیل شده است که شرط ورودش، پول است.

بی شک پس از مدت کوتاهی از ورود به دانشگاه، مفاهیم به سرعت از آنچه تاکنون تعریف می شدند تغییر می یابند و دغدغه های جدیدی چون قانون سنوات، شیوه نامه انضباطی تنبیه نگر، تفکیک جنسیتی و مصائب زندگی خوابگاهی شکل می گیرند. دانشجو خود را در میانه وضعیتی طرد شده می بیند که به سختی می توانسته است تصورش کند. در این میان سوالی که اهمیت می کند شاید این باشد که چگونه می تواند بر علیه این ساختارها شورید ؟

ما سعی کردیم تا در مجال کوتاهی که در آرمان شهر می توانستیم داشته باشیم، به این مسائل بپردازیم.

📝 دانشجو، شورشی آرمان خواه

📝 بی تفاوت نباشید.

📝 دانشگاه متعلق به شماست.

📝 چه کسی برخیزد؟

📝 واکاوی شیوه نامه جدید انضباطی

📝 در ستایش ناکجاییِ انجمن

📝 تکفیک حنسیتی

📝 روایت یک تجمع

برای دانلود فایل شماره سی ام نشریه آرمان شهر می توانید که از طریق لینک زیر اقدام کنید: https://t.me/IUSTArman/1923.