به خدا شرمنده ام عمو!

ای کاش می توانستم همه ی شما را به یک پاکت چیپس یا پفک مهمان کنم.ضرر ندارد؟عمو جان،ضررش بیشتر از بمب هایی که بر سر شما ریخته می شود که نیست!

ای کاش می توانستم همه ی شما را یک جا جمع کنم و برایتان دلقک بازی دربیاورم تا پس از این همه گریه،کمی از ته دل بخندید.بلدی؟بلد نیستم ولی هر جوری که بتوانم این کار را می کنم.حتی اگر مهره های کمرم جابجا شوند!

ای کاش می توانستم همه ی شما را به میوه های خوشمزه ی تابستانی مهمان کنم.مخصوصاً شاه توت و گیلاس و آلبالو.چرا این سه؟تا بعد از خوردن آنها،رنگ های پریده ی صورتتان و لب های خشکیده تان،رنگ دوباره پیدا کند!

ای کاش می توانستم برای همه ی شما یک دفتر نقاشی و یک جعبه مداد رنگی بخرم.چی بکشیم؟چیزهایی که آرزوی داشتنش بر دلتان مانده!

ای کاش می توانستم یک شب جای خواب مناسبی برای شما درست کنم؟چه جور جایی؟جایی که سرد و گرم نباشد.صدای هواپیماهای جنگنده و ریزش بمب نیاید!برای چه؟برای این که خوب بخوابید!قصه هم می گویی؟یک قصه ای که با شنیدنش از خنده روده بر شوید.از آن قصه هایی که برای فرزند کوچکم تعریف می کنم.

ای کاش می توانستم در این دنیای بی رحم جنگ پرور،به شما کمی وعده ی صلح بدهم.نمی توانی؟نمی توانم!چرا؟تکلیف این همه سلاح ساخته شده ی به فروش نرفته چه می شود!

ای کاش بسیاری از مردمان دنیا می دانستند که بدترین حالی که تاکنون داشته اند،بهترین حالی بوده است که شما در آرزوی آن بوده اید و تاکنون نداشته اید.نمی دانند؟گمان نمی کنم!

ای کاش می توانستم کاری کنم که همه ی شما لااقل یکبار با حسین بازی کنید.حسین کیه؟پسر کوچک شیرین زبان و خوش مشربم را می گویم.نمی توانی؟عمو،شما محاصره هستید.آب و غذا را از شما دریغ می کنند،آن وقت...!

ای کاش می توانستم همه ی شما را به پارک ببرم تا کمی سرسره بازی و تاب بازی کنید.نمی توانی؟به خدا شرمنده ام عمو!

ای کاش...!

دو حاشیه:

  • ناراحتم از این که عادل محمدزاده-دوست نوجوان ویرگولی ام-که رفته بود تو کار فلسفه و کم نویس شده بود هم مثل یاس سفید همه ی پُست هایش را پاک کرد:
  • جالب بود نظرهای رد و بدل شده بین دوستان خوبم آذرخش عزیزی و احمد سبحانی در مورد اولین پست های ویرگول و...در زیر این پُست قدیمی بنده:
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%AA%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B5%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%9F-r2ohqzjao9di

مطلب قبلیم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-zdskzvvocoyc
فهرست نوشته هایی که توی روزهای گذشته خواندم و به نظرم حیفه که کم خوانده شوند یا چه بهتر که بیشتر خوانده شوند(بدون ترتیب!):
https://virgool.io/@Virgooll/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-cskwpidefdn0
https://virgool.io/@1991smamin/%D9%85%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%85-kxrikog6jmt4
https://virgool.io/@peyman.alishahi/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%86-hi6onfmul7my
https://virgool.io/@eyvan.magazine/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%DB%8C-fs8bvpgoepg6
https://virgool.io/@hajiagha/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-m9tnlxcvvnd1
عhttps://virgool.io/@ana.137588/%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-cd18actqerpg
https://virgool.io/@rasoulvalli/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-lmzwcznxryum
دوستان عزیزی که جای مطلب خوبشون اینجا خالیه به بزرگی خودشون ببخشند.

حُسن ختام:شعر زیبایی از علیرضا قزوه به نام«خون طفلان یمن»:

لب اگر باز کنم سرّ مگو می‌ریزد
می‌روم گریه کنم،چشم فرو می‌ریزد
چند وقت است می و ساقی و ساغر همه اوست
دست من باده نمی‌ریزد، او می‌ریزد
چند ماه است که در راه گلویم خار است
چشم من بغض دلش را به گلو می‌ریزد
جوی‌ها در همه جا روی به دریا دارند
این چه دریاست که یک‌باره به جو می‌ریزد
بی خبر از نفس سوخته‌حالان مگذر
خاصه صبحی که سبو پشت سبو می‌ریزد
این قدر پشت سر سوختگان حرف مزن
من اگر ها کنم از آینه هو می‌ریزد
هر طرف می‌نگری داغ اویس قرن است
خون طفلان یمن از همه سو می‌ریزد