وبلاگ رسمی ظل الله اعلی حضرتی که خودمان باشیم، عالیجاه لرد لندلس دامه برکاته. تمامی شخصیتهای این سیاهه تخیلی‌ست و تصاویر مربوطه هیچ دخلی به واقعیات ندارند. آدرس کانال تلگرام:https://t.me/lord_landless


آمدی؟ وه که چه مشتاق و پریشان بودم (۱۵ برج سنبله سنه ۱۳۹۷)

آمدی؟ وه که چه مشتاق و پریشان بودم (۱۵ برج سنبله سنه ۱۳۹۷)
مدتی نبودیم، خودمان نیز نمی‌دانیم چقدر دلتنگمان بودید و چند نفر تلفات...

مغسی آغسن یا یک سوزن به خودت بزن یک دسته بیل تو سر جواد (۶ام برج ثور سنه ۱۳۹۷)

مغسی آغسن یا یک سوزن به خودت بزن یک دسته بیل تو سر جواد (۶ام برج ثور سنه ۱۳۹۷)
از همین اول کار بگویم که بنده هیچ گونه عداوتی با جناب خیابانی نداشته و...

به دست انداز که رسیدی از سرعت بکاه و بر لذت تجربه‌ی راه بیفزای (اول برج ثور سنه ۱۳۹۷ )

به دست انداز که رسیدی از سرعت بکاه و بر لذت تجربه‌ی راه بیفزای (اول برج ثور سنه ۱۳۹۷ )
خاطرمان هست در آن ایام نخستین که به ویرگول پیوستیم در به در به دنال چن...

پیام رسان فولکلور یا چی شد که قیمه‌ها رو ریختیم تو ماستا (۳۰ برج حمل سنه ۱۳۹۷)

پیام رسان فولکلور یا چی شد که قیمه‌ها رو ریختیم تو ماستا (۳۰ برج حمل سنه ۱۳۹۷)
چند وقتی‌ست بحث شیرین از دسترس خارج کردن پیام رسان تلگرام و به زور به...

گوشت دم توپ های جهان متحد شوید (۲۹ برج حمل سنه ۱۳۹۷)

گوشت دم توپ های جهان متحد شوید (۲۹ برج حمل سنه ۱۳۹۷)
مدتی غیبت داشتیم و نبودیم و این رساله سیاه ننمودیم و دوات و خامه الکتر...

گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هر آنکه هست گیرند (۶ برج حوت سنه ۱۳۹۶)

گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هر آنکه هست گیرند (۶ برج حوت سنه ۱۳۹۶)
والله بالله تالله قسم بنده در عجبم از این کمیته‌ی نمی‌دانم چی چی محتوا...

آب در کوزه و می به کف و یار در جوار و ما تشنه لبان یا آرسنال - تاتنهام و حناق، داربی اربابی را بچسب (۲۳ برج حوت سنه ۱۳۹۶)

آب در کوزه و می به کف و یار در جوار و ما تشنه لبان یا آرسنال - تاتنهام و حناق، داربی اربابی را بچسب (۲۳ برج حوت سنه ۱۳۹۶)
متشکرم. مرسی. مرسی. خیلی ممنون. متشکرم. هولمان نکنید. تصدق شما. بسیار...

الْانَ إِنْکَسَرَ ظَهْری ..... یا چرا مقاومت در برابر تغییر سبک زندگی از اوجب واجبات است (۲۱ برج دلو سنه ۱۳۹۶)

الْانَ إِنْکَسَرَ ظَهْری ..... یا چرا مقاومت در برابر تغییر سبک زندگی از اوجب واجبات است (۲۱ برج دلو سنه ۱۳۹۶)
بفرمایید. دلتان خنک شد پدر سوخته‌های غربگرای مهاجم فرهنگی- علمی- هنری؟...

من آمده ام، وای وای من آآآآآآآمده اااااام (هفتم برج جدی سنه ۱۳۹۶)

من آمده ام، وای وای من آآآآآآآمده اااااام (هفتم برج جدی سنه ۱۳۹۶)
تصدقمان گردید، فدایمان بشوید، قربانمان بروید که باز آمدم باز آمدم با ع...

اختلط الحابل بالنابل (۲۲ برج قوس سنه ۱۳۹۶)

اختلط الحابل بالنابل (۲۲ برج قوس سنه ۱۳۹۶)
تصدقتان گردم... متشکرم... تشویق نکنید... تمنا دارم... این حلقه‌های گل...