علاقه مند به هنر و نویسندگی با ذهن ماشینی، مانند رباتی که عاشق پروانه می شود


رابطه کاری خود را مدیریت کنید: قسمت اول

رابطه کاری خود را مدیریت کنید: قسمت اول
سلام دوستان.اینبار بدون مقدمه بیاید شروع کنیم، چون موارد مهم تری از حا...

راهکار هایی برای غلبه بر ضعف ما در نوشتن

راهکار هایی برای غلبه بر ضعف ما در نوشتن
سلام دوستان، چند مدتی بو که پیش خودم فکر می کردم "چرا نوشته های ما زیا...

آموزه های یک پروژه فضایی: انتخاب افراد مناسب

آموزه های یک پروژه فضایی: انتخاب افراد مناسب
برای انتخاب افراد در انجام پروژه ها همواره موارد زیادی در نظر گرفته می...

آپولو: آموخته های من از یک پروژه فضایی

آپولو: آموخته های من از یک پروژه فضایی
پنجشنبه شب، مستندی در ارتباط با اتاق کنترل ناسا که نقش مهمی در اجرای ع...