علاقه مند به هنر و نویسندگی با ذهن ماشینی، مانند رباتی که عاشق پروانه می شود


تجربه پس انداز موفق: هزینه هوس‌های من

تجربه پس انداز موفق: هزینه هوس‌های من
مدت ها پیش که یکی از دوستانم بهم گفت که لازمه برنامه ای برای پس انداز...

رابطه کاری خود را مدیریت کنید: حساسیت بر انگیز ها

رابطه کاری خود را مدیریت کنید: حساسیت بر انگیز ها
میخوام چند مورد از رفتار ها و خصوصیت ها که باعث میشه در روابط کاری حسا...