علاقه مند به هنر و نویسندگی با ذهن ماشینی، مانند رباتی که عاشق پروانه می شود


اشتباه در بکارگیری و برداشت از متد های اجایل

اشتباه در بکارگیری و برداشت از متد های اجایل
مدت ها صبر کردم تا نظر اعتراضی خودم درباره شیوه اجرا و تصوری که درباره...