برای من لبخند نزدن بزرگترین گناه دنیاست. فکر می کنم کمی UX و تولید محتوا بلد باشم. الان هم مدیر روابط عمومی شتابدهنده‌ی شزان هستم


ششمین نشست حرف نو شزان با سخنرانی اکبر هاشمی برگزار شد

ششمین نشست حرف نو شزان با سخنرانی اکبر هاشمی برگزار شد
دوشنبه 24 اردیبهشت ماه، ششمین نشست حرف نو برگزار شد و این بار اکبر هاش...

یک نشست با اکبر هاشمی

یک نشست با اکبر هاشمی
« خانواده » کلمه‌ی جالبی است. کلمه‌ای مقدس که مفاهیم زیبایی را در خود...

آن ها ما را نمی‌شناسند

آن ها ما را نمی‌شناسند
هر دوشنبه در شزان، یک جلسه کمیته راهبری برگزار می‌کنیم و در آن مدیران...

ستاره‌ی استارتاپ ها کجاست؟

ستاره‌ی استارتاپ ها کجاست؟
Blue Giantسال‌های خوبی برای استارتاپ‌های کشورمان در حال سپری شدن است....

پدرخوانده 4، سرمایه گذاری بر روی استارتاپ ها

پدرخوانده 4، سرمایه گذاری بر روی استارتاپ ها
سال 96 برای استارتاپ ها، سالی پر از اتفاقات عجیب بود. اتفاقات خوب و ات...

استارتاپ موج سوار

استارتاپ موج سوار
نه! در مورد این نیست که چندین استارتاپ پا به اکوسیستم گذاشته اند و این...