شرکت حبتور اینترنشنال بزرگترین شرکت تهیه و تجهیزات آشپزخانه های صنعتی در خاورمیانه است. این شرکت بالغ بر 300 پروژه رستورانی اجرا نموده است 02122694999 ·