یک برنامه نویسم که تو کشور خودش زندگی نسبتا خوبی داشت اما برای تجربه دنیای بیرون و زندگی بهتر تصمیم گرفت مهاجرت کنه به کانادا اما خوب سر از هلند درآوردش، اینم از بازی‌های عجیب غریب زندگی هستش دیگه!