علاقه مند به حوزه مدیریت فرآیند و بهبود کسب و کار از طریق فناوری اطلاعات، نیرو گرفته از وب سایت شخصی https://jsadeghi.ir