کارشناس ارشد نرم افزار، مشاوره فنی کسب و کارهای نوپا، فاندر#تندتک ، فعال حوزه #فینتک


اعتراض عده ای از کاربران ایرانی به icann از بی کفایتی ایرنیک

اعتراض عده ای از کاربران ایرانی به icann از بی کفایتی ایرنیک
امروز صبح ایمیلی برام اومد که منو به پتیشن زیر رسوند: https://www.chan...

پیاده سازی تاکسی یاب آنلاین در کمتر از یک ساعت

پیاده سازی تاکسی یاب آنلاین در کمتر از یک ساعت
امکانات سیستم تاکسی یاب » امکان مشخص نمودن مقصد » قابلیت مشخص نمودن ت...