#مِسکیْن امــیــرحــســیــن ?‍?| دانشجوی فقه و حقوق شاهد | ?| علاقه‌مند به فلسفه-منطق | ⁦?️⁩| دوستدار رسانه‌ | ?| کمی گیمر | ⁦⚖️⁩⁦⛏️⁩اما‌گرفتار‌حقوق...