من مسلم خیرخواه هستم .عضو تیم مدیریت محصول واسط کالا، دوست دارم بخشی ازتجربه های خودم رو با شما به اشتراک بگذارم.