فرمان ساختن ایران به جای زیارت رفتن

چهار ماه پس از پیروزی انقلاب، آیت الله خمینی به همه مومنان تأکید کرد به جای حج عمره و زیارت قبر ائمه، پول آن را صرف توسعه و آبادانی ایران سازند که ثواب آن بیشتر از ثواب زیارت است:
ایام حج نزدیک است
ایام حج نزدیک است

ان شاء اللّه خداوند به همه ملت و به همه کسانى که در این راه تشریک مساعى مى ‏کنند و این وظیفه اخلاقى، شرعى را ادا مى‌کنند، به همه توفیق عنایت کند. همه موفق باشند که در این جهاد شرکت کنند و آن خرابه‌ها را بسازند، و برادران خودشان را کمک کنند؛ که شاید هیچ عبادتى بالاتر از این عبادت نباشد. بلکه من مى‏‌خواهم از اشخاص که براى زیارتها، براى مکه معظمه، براى مدینه منوره مى‏‌خواهند بروند لکن بطور استحباب مى‌خواهند بروند، من مى‌خواهم از آنها هم تقاضا کنم که شما براى ثواب مى‌خواهید بروید مکه مشرف بشوید، مى‌خواهید بروید مدینه منوره، عتبات عالیات مشرف بشوید؛ امروز ثوابى بالاتر از اینکه به برادرهاى خودتان کمک کنید [نیست‏] و این سازندگى را همه با هم شروع کنید که ایران خودتان درست ساخته بشود، و برادرهاى خودتان نجات پیدا بکنند. خداوند به همه شما اجر عنایت مى‏‌کند، و همان ثوابى را که شما از زیارتها مى‏‌خواهید خداوند به شما در این جهاد خواهد داد. و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته».

صحیفه امام خمینی، جلد ۸، ۲۷ خرداد ۱۳۵۸


سایر مطالب: