روزنامه نگار، منتقد سینما، دانش پژوه تاریخ اسلام، ایده پرداز، پژوهشگر فوتبال، گوينده، نريتور، مشاور رسانه اي فيلم و سريال و مستند