ما یک شرکت نرم‌افزاری هستیم؛ اپلیکیشن توسعه می‌دیم، سایت طراحی می‌کنیم و دیجیتال مارکتینگ انجام می‌دیم. این‌جا درباره‌ی چیزهایی که «یاد داریم» یا «داریم یاد می‌گیریم» می‌نویسیم. http://npnamira.com/