متولد تیرماه سال۷۸. دانشجو رشته دندانپزشکی از دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد. گاهی وقتا دست به قلم میشم و احساسات درونیم رو روی کاغذ خالی میکنم بعضی وقتا هم شروع میکنم به نوشتن داستان، معمولا کوتاه و عاشقانه