سید مهدی سرفرازی هستم. در زمینه دیجیتال مارکتینگ کسب تجربه میکنم و تصمیم گرفتم هر هفته در حد چند کلمه از #روزنوشت ، #تجربیات ، #دانستنی و #زندگیم بنویسم .