شرکت جوانه بازوی سرمایه‌گذاری هلدینگ هزاردستان با هدف توسعه زنجیره ارزش هلدینگ در بخش سرمایه‌گذاری شرکتی و سرمایه‌گذاری بر روی استارت‌آپ‌ها از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را شروع کرده است.