من روژان سری هستم. روزنامه‌نگار، نویسنده و متخصص محتوا. چند سال در حوزه رسانه کار کردم و حالا سعی می‌کنم با نوشتن، اطرافم را جای بهتری برای زندگی کردن و باد گرفتن کنم.