ویرگول
ورودثبت نام

انیشتین

شروع نوشتن
پست‌ها: ۴۳.نویسندگان: ۴۱
جدیدترین‌ها
ساحل مرتضوی·
۱ ماه پیش

6. علم‌خوانی: مرز بین «فهمیدم» و «انگار فهمیدم»

گیج شدم!
6. علم‌خوانی: مرز بین «فهمیدم» و «انگار فهمیدم»
علومخواندن ۲ دقیقه
۹
۴