ویرگول
ورودثبت نام

انیشتین

شروع نوشتن
پست‌ها: ۴۶.نویسندگان: ۴۳
جدیدترین‌ها
ساحل مرتضوی·
۶ روز پیش

63. علم‌خوانی: از بطلیموس تا انیشتین

چقدر شناخت آدم از طبیعت تغییر کرده!
63. علم‌خوانی: از بطلیموس تا انیشتین
علومخواندن ۲ دقیقه
۱۰
۰