من از کافه کتاب متنفرم

این مقاله انتقادیست پیرامون اهداف مطالعه ما. هدف! چرا ما مطالعه می‌کنی...