ویرگول
ورودثبت نام

دکتر علی نیکویی

شروع نوشتن
پست‌ها: ۳۲۶.نویسندگان: ۲
جدیدترین‌ها
دکتر علی نیکوئی·
۱۵ روز پیش

شش داستان از شاهنامه فردوسی

بشنوید شش داستان از شاهنامه فردوسی از داستان بر تخت نشستن جمشید و برآمدن ضحاک و خروش کاوه و شکست ضحاک از فریدون شاهروی هر لینک را لمس کنید…
شش داستان از شاهنامه فردوسی
خواندن ۱ دقیقه
۷
۲
خواندن ۱ دقیقه
۶
۳