ویرگول
ورودثبت نام

دکتر علی نیکویی

شروع نوشتن
پست‌ها: ۳۲۳.نویسندگان: ۲
جدیدترین‌ها
دکتر علی نیکوئی·
۶ روز پیش

گاهشماری ایرانی از یزدگرد شاهنشاه ساسانی تا اصلاح حکیم عمر خیام و دستور فروردین ۱۳۱۴ رضاشاه پهلوی

به مناسبت ۲۸ اردیبهشت، بزرگداشت حکیم عمر خیامبه قلم دکتر علی نیکوییدر فرمانی که در فروردین ۱۳۱۴ دوران سلطنت رضاشاه پهلوی صادر شد، الزامی بو…
گاهشماری ایرانی از یزدگرد شاهنشاه ساسانی تا اصلاح حکیم عمر خیام و دستور فروردین ۱۳۱۴ رضاشاه پهلوی
خواندن ۱ دقیقه
۶
۳