گوگل می‌خواهد یک همسایه خوب باشد

گوگل می‌خواهد یک همسایه خوب باشد
گوگل برای تأمین خانه‌های ارزان‌قیمت در سیلیکون‌ولی دست به کار شد