مطالب مرتبط با

مثبت اندیشی

تعداد کل نوشته‌ها: ۵

چقدر این روزها اسیر جو منفی جامعه و اطرافیانتان شده اید؟

چقدر این روزها اسیر جو منفی جامعه و اطرافیانتان شده اید؟
این روزها با به وجود آمدن بحران های شدید مالی و ارزی و نامشخص بودن شرا...