مطالب مرتبط با

مهاجرت

تعداد کل نوشته‌ها: ۶۲

مهاجرت کاری به استرالیا یا درس خواندن در آلمان؛ هدف مشترک است

مهاجرت کاری به استرالیا یا درس خواندن در آلمان؛ هدف مشترک است
مهاجرت کاری به استرالیا یکی از اهداف...

داخل کوله پشتی یک پناهجوی سوری (نمایشگاه معماری)

داخل کوله پشتی یک پناهجوی سوری (نمایشگاه معماری)
پارسال به دیدن پروژه‌های معماری دانشکده معماری کاردیف رفتم. پروژه سال...

آشنایی بیشتر با خانواده خ محمدی

آشنایی بیشتر با خانواده خ محمدی
تو روش ابداعی خودم که یه دختر الکی ساخته بودم و میخواستم برم خواستگاری...

ماجرای کارکردن‌های من در ایران و بعد مهاجرت، قسمت نهم

ماجرای کارکردن‌های من در ایران و بعد مهاجرت، قسمت نهم
این قسمت: تصمیم کبریقسمت قبل خوندیم (اینو می نویسم یاد lost می افتم pr...

ماجرای کارکردن‌های من در ایران و بعد مهاجرت، قسمت هشتم

ماجرای کارکردن‌های من در ایران و بعد مهاجرت، قسمت هشتم
سفارت آلمان در تهراناین قسمت: سفارتآخر قسمت ششم به این...

ماجرای کارکردن‌های من در ایران و بعد مهاجرت، قسمت هفتم

ماجرای کارکردن‌های من در ایران و بعد مهاجرت، قسمت هفتم
این قسمت: قوانین کار در آلمان (تا اونجا که من فهمیدم)مجبورم اینجا یه ش...