ویرگول
ورودثبت نام

پدر

شروع نوشتن
پست‌ها: ۳۵۹.نویسندگان: ۲۸۳
جدیدترین‌ها
سیروان صمیمیدرمن در داستانهایم·
۲ روز پیش

قهرمان؟!

قهرمان مثل هر روز بیدار شد و مثل همیشه دو پسرش را دید که بالای سر او ایستاده اند. میتوانید آنان را در حالتی که بر بالای یک آدم محتضر ...
قهرمان؟!
خانوادهخواندن ۵ دقیقه
۳
۰