ویرگول
ورودثبت نام

پیکِ زمین

شروع نوشتن
پست‌ها: ۷۵۹.نویسندگان: ۳۶۱
جدیدترین‌ها
هیچ·
۲ سال پیش

پیک زمین

بیدار شو صبح شده مگر نمی بینیدصورتت را بشور تا سحرگاهان ترا برای اذان خدا بیدار کنداز جا برهانتو دیگر از خود نیستی دیگران فرشته ای برای رسی…
پیک زمین
محیط زیستخواندن ۱ دقیقه
۰
۰