ویرگول
ورودثبت نام

علوم

شروع نوشتن
پست‌ها: ۴۸۲۳.نویسندگان: ۲۱۹۳
جدیدترین‌ها
ساحل مرتضوی·
۱ روز پیش

63. علم‌خوانی: از بطلیموس تا انیشتین

چقدر شناخت آدم از طبیعت تغییر کرده!
63. علم‌خوانی: از بطلیموس تا انیشتین
علومخواندن ۲ دقیقه
۶
۰