خودکشی خرگوشک ها!

  • خیلی خیلی جدّی:
«الْمُؤْمِنُ كَالْجَبَلِ الرّاسِخِ لاتُحَرِّكُهُ الْعَواصِفُ»مومن همچون كوهِ محكم است كه بادهای شديد او را تكان نمی دهد.
توی این چند روز یک دفعه خیلی ها عاشورا شناس شدند.حتی آنهایی که مذهب و مذهبیون را به سخره می گرفتند به رحمت خدا رفتن سحر خدایاری را در روز عاشورا به فال نیک گرفتند و تا آنجا که توانستند دانسته یا ندانسته موج سواری کردند.هشتگ گذاشتند:«زن،ناعدالتی،ورزش،مذهب و...»،لایک گرفتند و بر فالوور افزودند و بسی خشنود گشتند.تا آنجایی که حتی یک سلبیریتی نادان به امام حسین علیه السلام گفت که:«سحر از تو مظلوم تر بود!»باور کنید مرحومه سحر خدایاری اگر می دانست که قرار است با خودکشی اش نقش تخته موج سواری و سکوی پرتاب برای برخی و یا نقش خوراک برای گرسنگان رسانه ای و قحطی زدگان فضای مجازی را بازی کند،هرگز دست به این کار تلخ و گزنده نمی زد.هیچ کس نپرسید که:«این دختر به جای پافشاری برای رفتن به استادیوم و تشویق تیم مورد علاقه اش می توانست به چه تفریحات باحال تر و سالم تر دیگری بپردازد؟!»هیچ کس نپرسید که:«چرا یک انسان برای دست نیافتن به یک تفریح یا یک خواسته،باید خودش را بکشد تا از هزاران تفریح،لذت و خواسته دیگر،برای همیشه محروم گردد؟!» هیچ کس نگفت که:«چگونه خودسازی کنیم تا برای هیچ و پوچ خودسوزی نکنیم؟!»
ای کاش سحر خدایاری یک جایی،یک جوری،این مطلب را خوانده بود:
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-fa1dfrpcorou
یک فاتحه و صلوات:هدیه به روح سحر خدایاری و همه ی رفتگان.روح همه شان قرین رحمت بیکران خداوند عزیز. باشد که دیگر هیچ وقت شاهد همچون وقایع تلخی نباشیم.آمین یا رب العالمین.
  • بازم خیلی جدّیه ولی شما می توانید خیال کنید که شوخیه!

کسی که به موقع و سر بزنگاه خودکشی کند،از «هفت» مزیت زیر برخودار می گردد:

پس دیدید اینقدرها هم بیهوده نمی گویند که:

«هفت» شهر عشق را عطار گشت،ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم!

بنده چون باور دارم که در هر کاری باید خلاقیّت را پایه ی کار خود قرار دهیم.از اینکه برخی همچنان دارند مانند هزار سال پیش دارند خودکشی می کنند به تنگ آمده ام و طاقتم طاق شده است.بنابراین دست به کار شدم و پس از بررسی های فراوان به یک هنرمند خلّاق به نام«اندی رایلی»،رسیدم.

این هنرمند برای این که یک خرگوش بتواند خودش را بکشد،کلّی ایده نشان داده است.ایده هایی که می تواند مورد استفاده من و شما برای خودکشی نیز قرار گیرد.سه جلد کتاب با موضوع«خودکشی خرگوشک ها» از «اندی رایلی»منتشر شده است.چند مورد از نقاشی های جالب و خلّاقانه ی این کتابها را برای شما می آورم:

تصویر آخر مربوط به مجسمه صدامه ها!
تصویر آخر مربوط به مجسمه صدامه ها!

مطلب قبلیم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%B9%D9%84%D9%91%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF-p2hcptvu0jcp
فهرست نوشته هایی که توی روزهای گذشته خواندم و به نظرم حیفه که کم خوانده شوند یا چه بهتر که بیشتر خوانده شوند(بدون ترتیب!):
https://virgool.io/@ahmadso/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-sunck0qwe6rz
https://virgool.io/@saeid.Yeganeh/%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-z7gx896pboin
https://virgool.io/@Soheila.Rajaie/%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%90-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%84-%DA%A9%D9%86-rm6klpr8cis7
https://virgool.io/@shima_sedaghat/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-ycghnn3hua20
https://virgool.io/@rasoulvalli/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-wtzpuksieqkd
https://virgool.io/@2400/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-rqknh6gjcn1w
https://virgool.io/@alimo/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-prfcikzcwdqw
https://virgool.io/@alialaey/چرا-ما-زندگی-کردن-بلد-نیستیم-m1vc47qrz5pk
https://virgool.io/@Arash-Naghdi/how-to-stop-overthinking-uulvqgcdyqoy
https://virgool.io/@ana.137588/%D8%B3%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%88%DA%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4-ktf6goxijcpn
https://virgool.io/@who/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-tkrvniiwsqxi
ِhttps://virgool.io/@marmar.amini/%D9%82%D9%87%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%90%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%AF-g7l8bubv02j4
دوستان عزیزی که جای مطلب خوبشون اینجا خالیه به بزرگی خودشون ببخشند.

حُسن ختام:استاد الهی قمشه ای در جواب این سوال که:«در دنیای امروز چگونه درست را از غلط بشناسیم؟همه چیز تغییر کرده و ارزشها به ضد ارزش تبدیل شده چگونه در مسیر صحیح قدم برداریم؟»

شناخت درست از غلط و حق و ناحق به طور کلی در فطرت آدمی به ودیعه گذاشته شده است و بی هیچ تعلیمی همه آدمیان در می یابند که دروغ گفتن و فریب دادن و منافع خود را بر حق برگزیدن و تکبر و حرص و آز و تجاوز به حقوق دیگران نامطلوب و نکوهیده است.در مقابل صدق و راستی و وفای به عهد و تواضع و خدمت به خلق پسندیده است.قانون طلائی در اخلاق این است که با دیگران چنان رفتار کن که می خواهی با تو رفتار شود و چنان رفتار نکن که نمی خواهی با تو رفتار شود.شما از عقل فطری خود پیروی کنید و هر چه دیگران گفتند را با معیار عقل بسنجید و اگر تردیدی داشتید به عقلای دیگری که در کمال و فهم ستوده شده اند،نیز مراجعه کنید.