شرکت عامر اندیش هوشمند ، تولید محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی