کشکول پادکست مشترک کانتنت فا و ویرگول است و در هر قسمت مقاله‌ای از منبعی مثل اکونومیست یا مدیوم را در آن تعریف و بررسی می‌کنیم. هدف ما در این پادکست برداشتن قدم‌هایی برای ساختن جهانی بهتر است.