هومن عمویی - کارشناس ارشد روانشناسی - مربی رشد فردی - مهارت های زندگی و غنی سازی رابطه عاطفی - علاقمند به سفر و عکاسی - کسی که دوست داره کمک کنه حال همه خوب باشه