لوجیکو پلتفرمی نقشه محور برای مدیریت و رهگیری عوامل خارج از سازمان، پیک‌ها، ویزیتورها و عوامل عملیاتی است.