دست سرنوشت هر جا منو ببره باهاش میرم ولی بعضی وقتا این دست منه که سرنوشت رو با خودش می‌بره✨