هم بنیان گزار تیم هفت سنگ که محصولات منابع انسانی رو از زاویه نگاه انسانی و مبتنی بر هوش مصنوعی توسعه میدیم، بیزینس کوچ، دکترای مدیریت منابع انسانی از فنلاند، توی تیم سازی و لیدرشیپ یه کوچولو عمیق شدم