رابینو، یک پسر عاشق طبیعت و گشت و گذاره، عاشق روستا و روستاگردی و علاقه مند به ارتباط با جوامع مختلف. رابینو سه ساله به کارآفرینی در حوزه گردشگری روستایی مشغول هست ...