مدیر تیم درس‌کاکائو و عاشق حل مساله. در حال حاضر برخی از تجربیاتم و محتواهایی که در این مسیر طولانی راه اندازی کسب و کار به من کمک کرده‌اند را در در ویرگول و اینستاگرام به اشتراک می‌گذارم.